Historiikki

1912 Itä-Suomen Kauppamatkustaja- ja liikemiesyhdistys IKL perustetaan Viipurissa
1932 Suomen Kauppaedustajain Liitto SKEL perustetaan 
1940 IKL muuttaa sotaa pakoon Viipurista Kotkaan. Vaurastunut liitto menettää varallisuutensa.
9.10.1946 IKL paikallisosasto perustetaan Kotkaan
16.11.1947 Myyntimiehet ry perustetaan, IKL ja SKEL yhdistyvät
28.1.1948 Kotkan Myyntimiehet ry:n perustava kokous. Paikalla 22 IKL:n jäsentä. Puheenjohtajaksi valitaan Gustav A. Sarimo
1.11.1961 Myyntimiesten Rouvat eli Myyrot perustetaan
1966 Hankitaan huoltoasema Juvalta
1966 Järjestetään Kotkan Meripäivillä Merimarkkinat (järjestelyt toistettiin vielä 2 kertaa) 
1974 Myyntimiesten eläkekassa perustetaan.
1975 Eduskunta säätää kauppaedustajalain, jossa myyntimiehen oikeudellinen asema määritellään
1980 SMKJ liittyy STTK:öön. Myyntimiehet ovat näin synnyttäneet oman työmarkkinajärjestön.
5.4.1982 Senior-kilta perustetaan
1985 SMKJ:n 3. Kesäpäivät järjestetään Kotkassa
8.2.1986 Ensimmäiset Samba-karnevaalit yhdessä Kymenlaakson Lääkintävoimistelijoiden kanssa Seurahuoneella
1987 Samba&Jazz karnevaalit Leikarissa
1989 Mestarimaja hankitaan yhdessä Kotkan Kauppayhdistyksen ja Kotkan Käsi- ja pienteollisuusyhdistyksen kanssa.
1989 Huoltoasema Juvalla myydään ja hankitaan virkistyskäyttöön Hirvikallio- kesämökki Ristiinasta
1997 Suomen Myyntimiesten keskusjärjestön nimi muutetaan vastaamaan paremmin jäsenkuntaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:ksi.
28.10.2006 Kotkan Myyntimiehet juhlii Kotkan Konserttitalolla 60-vuotis juhlia
2009 Kotkan Myyntimiehet ry:n nimi muutetaan Etelä-Kymen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:ksi
2015 Nimi muutetaan MMA Etelä-Kymenlaaksoksi (Etelä-Kymenlaakson Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry)